สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจิระเดช  ไชยโย
2. เด็กชายชาคริต  แก้วชมพู
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปา
 
1. นางสมจิต  จวงจันทร์
2. นายเลื่อน  วาเสนัง